Proces

Het onderzoeksproces loopt gedurende begin november tot eind september. Het proces kan worden opgedeeld in vier verschillende fases waarin uiteindelijk in september het onderzoek zal worden gerapporteerd en gepresenteerd aan het bedrijf.

Algemene voorbereiding (november-januari)

In deze fase worden de student-onderzoekers opgeleid om onderzoek uit te voeren in het land van bestemming. Ze zullen door vakdocenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen workshops krijgen om methodologisch een onderzoek uit te kunnen voeren. Daarnaast krijgen zij trainingen van meerdere bedrijven en professionals uit het bedrijfsleven. In het verleden heeft IBR onder andere samengewerkt met KPMG, Qompas en Drs. Maarten Rijkens (former director Heineken NV).

Desk Research (januari – april)

Vanaf begin januari volgen de onderzoekers een vak speciaal opgezet voor IBR genaamd ‘Research Projects in Emerging Markets’. Hierin ligt de focus op het ontwikkelen van een onderzoeksvraagstelling om op basis hiervan op een efficiënte en effectieve manier de relevante gegevens te verzamelen. Tijdens de desk research zullen de specifieke behoeften van uw organisatie worden onderzocht. Nadat er een onderzoeksvoorstel is overeengekomen gaan twee onderzoekers bezig om vanuit Nederland alvast de benodigde informatie te verschaffen en zullen er afspraken worden ingepland voor het veldonderzoek.

Veldonderzoek (april – mei)

IBR vertrekt half april naar het land van bestemming en zal hier gedurende vijf weken onderzoek uitvoeren. Hierin ligt de focus op het spreken van de juiste partijen voor uw organisatie. Deze partijen zijn vaak een combinatie van overheden, commerciële partijen en marktexperts.

Rapportage (augustus)

Na terugkomst wordt het rapport afgerond en zullen de bevindingen op een met u overeen te komen datum worden gepresenteerd binnen uw bedrijf. Voorafgaand aan het onderzoek kan er ook een geheimhoudingsovereenkomst worden getekend, waardoor de resultaten alleen beschikbaar zijn voor uw bedrijf.

Contact

Adres:
Nettelbosje 2, 9747 AE, Groningen

E-mail: info@ibrgroningen.nl

IBR Maleisië & Vietnam: 
050 - 363 3167

Meer contact info